Kalendář akcí

Obsah stránky

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]
 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

pátek, 26. březen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Vysoké Veselí (788350), (okres Jičín) v Královéhradeckém kraji. Čl. 1 Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 1. Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území: 652423 Chomutice, 754765 Nevratice, 746312 Hrobičany, 746321 Sběř, 746339 Velešice, 653021 Chotělice, 754773 Staré Smrkovice, 784664 Volanice, 757713 Stříbrnice v Čechách, 785954 Vrbice nad Cidlinou, 788341 Veselská Lhota, 788350 Vysoké Veselí, 796484 Hradištko, 796492 Vlhošť, 796506 Žeretice 2. Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:627071 Dolní Dobrá Voda, 627089 Horní Dobrá Voda, 601101 Bašnice a další obce dle vydaného nařízení. Celé znění vyhlášeného opatření je uvedeno v příloze.

 
Logo obce

Zápis dětí do 1.ročníku ZŠ v Dobré Vodě u Hořic

úterý, 23. březen 2021 // AKCE V OBCI

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy, Dobrá Voda u Hořic je stanoveno období od 1. 4. do 30. 4. 2021. Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) škole. Žádost o přijetí k povinné školní docházce je zveřejněna ke stažení na www.zsdobravoda.cz v sekci Dokumenty - Ke stažení. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, kterou si zákonní zástupci žáka zvolili. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte podané nejpozději do 30. dubna.

 
Logo obce

Zápis dětí do Mateřské školy v Dobré Vodě u Hořic

úterý, 23. březen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis do MŠ pravděpodobně organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Hořic je stanoven v rozmezí od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz. Více informací najdete v příloze této zprávy.

 
Logo obce

Sčítání lidu 2021

pátek, 22. březen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Informace obdržíte tento týden do schránek.

 
Logo obce

Další testovací místo na covid-19 v Hořicích začíná 15.března ve sportovním areálu ( bazén )

středa, 10. březen 2021 // AKCE V OBCI

Pondělí 15. března od 9 - 12 a 13 - 16 hod. - mimořádné testování na covid-19, jako pomoc Královéhradeckého kraje, je určeno pro všech 29 obcí ORP Hořice včetně Hořic, tedy pro širokou veřejnost. Testy provádí Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Oddělení IZS a služeb, hlavní koordinátor kpt. Ing. Jan Čech. Místem testování je Sportovní zařízení města Hořice ( bazén ), které zajistí personální výpomoc. Rezervace : https://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4516&id=17215. Rezervaci můžete provést také prostřednictvím stránek Města Hořice - https://horice.org, na hlavní stránce článek testování v Hořicích. Není nutná registrace, ale doporučujeme ji využít (kdo má přístup na internet), aby se netvořily fronty nebo nedocházelo ke zdržení předáváním osobních údajů. Pravidla pro testování: Vstup pouze v respirátoru s dodržováním rozestupů a dezinfekce rukou a při dodržení následujícího pravidla ministerstva zdravotnictví: 1. Občan musí být min. 90 dnů od ukončení karantény, pokud byl pozitivní. 2. Občan musí být min. 3 dny od předešlého AG testu v jiném odběrovém místě.

 
Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Patička stránky