Kalendář akcí

Obsah stránky

Tenis a nohejbal

Provozní a hrací řád na antukových hřištích v Dobré Vodě u Hořic

VSTUPNÉ:

1 hodina                     60,- Kč / 1 osoba;       2 hodiny v celku         100,- Kč/ 1 osoba               
permanentka            700,- Kč / 1 osoba
děti do 15 let            zdarma

Vstupné lze zakoupit:

 • p. Karel Zapadlo tel. 734 327 568 (novostavba naproti kulturnímu domu) - volat den dopředu
 • na obecním úřadě v době pokladních hodin v PO - ČT od 7:00 do 15:00 hodin, v PÁ od 7:00 do 12:00 hodin

Technické záležitosti řeší: Ivana Jónová, tel. 604 369 952

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠŤ :  denně   7:00 - 21:00 h.

Provozní řád

 • Sportovní areál antukových hřišť je uzamčen.
 • Každé hraní je třeba domluvit alespoň den dopředu a hráčům bude umožněn vstup.
 • Pro nohejbal je vymezeno krajní hřiště za garážemi, zbylá dvě jsou určena pro tenis.
 • Pořádání nohejbalového turnaje na všech třech hřištích je povoleno pouze jednou ročně a to nejdříve po 15.9. kalendářního roku.
 • Na podmáčeném hřišti se nesmí hrát.  O způsobilosti povrchu ke hře rozhoduje pouze správce hřiště.
 • Svévolné zásahy do hřišť jsou zakázány.
 • V prostorách areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek.
 • Na hřišti platí zákaz kouření.
 • Vodění psů do areálu hřišť je zakázáno.
 • Provozovatel neručí návštěvníkům za odložené věci.


Hrací řád

 • Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodné obuvi (hladká podrážka).
 • Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho dostatečně nakropit.
 • Po ukončení hry je hráč povinen zamést hřiště sítí a nerovnosti srovnat hrablem.
 • Zametací síť, hrablo a koště hráč po použití pověsí zpět na plot.
 • Je nutné zavírat kohoutek kropení.
 • Po ukončení hry hráč vysype lajnovačku a uklidí ji ke zdi.
   

Všichni sportovci a návštěvníci areálu jsou povinni seznámit se s provozním a hracím řádem a dodržovat jej. V případě hrubého porušení pravidel a neuposlechnutí pokynů má správce právo ukončit hru a vykázat hráče mimo areál bez nároku na vrácení peněz. V případě, že by se jednalo o držitele permanentky, může mu být zabavena. Dále jsou sportovci povinni hradit škody, které vzniknou při nedodržování stanovených pravidel.

Těšíme se na všechny sportovce, kteří umí dodržovat pravidla slušného jednání a chování.

Patička stránky