Kalendář akcí

Obsah stránky

Sbor dobrovolných hasičů

   WWW.sdh-DOBRaVODa.CZ      

Sbor dobrovolných hasičů obce Dobrá Voda u Hořic je pokračovatelem činnosti hasičských sborů kdysi samostatných obcí Dolení Dobré Vody a Hoření Dobré Vody.

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU OBCE DOLENÍ DOBRÁ VODA

O zřízení sboru obecní zastupitelstvo uvažovalo již v roce 1895. Následně byl roku 1897 založen fond pro pořízení stříkačky, do kterého přispělo 18 občanů obce celkovou částkou 20 Zl. 90 Kr. Vybraná částka byla uložena do Městské záložny v Hořicích.

Po požáru usedlosti Josefa Duchoně v Dolení Dobré Vodě čp. 10 byl na schůzi obecního zastupitelstva konané dne 2.3.1902 založen sbor dobrovolných hasičů. Nově vzniklému sboru byla zakoupena ruční stříkačka firmy R.A.Smékal za částku 1.700 Rakousko-Uherských korun, 100 m hadic a 8m savic.

Dne 23.3.1902 se konala ustavující valná hromada sboru. Prvním starostou byl zvolen Josef Pour, velitelem Jan Tomáš a jednatelem Josef Vávra. Sbor čítal 21 členů činných a 5 přispívajících Dne 13.7.1902 byla sboru slavnostně předána zakoupená stříkačka, pro kterou byla téhož roku postavena zbrojnice. Roku 1903 byl u zbrojnice postaven stožár na sušení hadic. Dne 3.6.1905 se starostou sboru stává Václav Khop.

Prvním písemně doloženým zásahem sboru bylo hašení požáru stavení pana Václava Kulhavého z Dolení Dobré Vody dne 14.1.1907. Prvním fotograficky zdokumentovaným zásahem sboru bylo hašení požáru v cukrovaru Bašnice dne 6.10.1921. V roce 1935 měl sbor 28 členů činných a 39 členů přispívajících.

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU OBCE HOŘENÍ DOBRÁ VODA

Přesné datum založení sboru není známo. V květnu 1933 kupuje nově vzniklý sbor stříkačku firmy Smékal od hasičů z Dolení Dobré Vody a 60 m hadic za částku 4.000 Kč. Na návsi je postavena hasičská zbrojnice. Schválení stanov a registrace sboru byla provedena Zemským úřadem v Praze k 3.10.1933, sbor měl 17 členů. Starostou sboru byl zvolen Fratišek Fikar, velitelem František Zmátlík. V roce 1936 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku firmy Stratílek za částku 29.200 Kč. V roce 1942 měl sbor 19 členů a novým velitelem byl Josef Fikar.

Roku 1949 dochází ke sloučení Dolení a Hoření Dobré Vody do nové obce Dobrá Voda u Hořic s katastry Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda. Ke sloučení hasičských sborů došlo k 17.1.1951 a byl zvolen nový výbor a o rok později dochází k přejmenování na Základní organizaci požární ochrany v Dobré Vodě u Hořic. Od roku 1953 Základní organizace Československého svazu požární ochrany (ZO ČSPO).

V dubnu 1968 je zbořena zbrojnice v Dolní Dobré Vodě, aby o čtyři roky později, roku 1972, byla vybudována nová zbrojnice pod kulisárnou kulturního domu v Horní Dobré Vodě.

V 80. letech paní Marcela Sladká založila oddíl mladých hasičů a vychovala řadu nových členů, kteří úspěšně v následujících letech reprezentovali sbor na soutěžích. Několik z nich je i v řadách profesionálních hasiči.

Po roce 1989 dochází k postupné transformaci ČSPO v rámci probíhajících změn v tehdejší Československé socialistické republice. Dne 9.4.1991 vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které navazuje na tradici hasičství a je nástupnickou organizací Svaru požární ochrany ČSFR. Je obnovena funce starosty hasičského sboru.

Také 90. léta patřila k období kdy Dobrou Vodu družstva mladých hasičů, žen, mužů a veteránů úspěšně reprezentovala na soutěžích v hasičském sportu.

 

Patička stránky