Kalendář akcí

Obsah stránky

Stavba byla realizována od dubna 2018 do srpna 2019. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem s názvem "Sdružení Dobrá Voda" složené z firem EVT Stavby s.r.o. Svitavy, BAK stavební společnost, a.s. Praha 4 a INSTA CZ s.r.o. Olomouc. Délka vybudovaných kanalizací byla 7,03 km; počet obyvatel připojených bylo 587; vybudována jedna centrální čistírna odpadních vod; stanovená hodnota  množství vypouštěného znečištění byla 23,05 t/rok a dosaženo bylo hodnoty 24,40 t/rok ( splněno na 105,86 % ).

Celkové náklady stavby byly ve výši 83 107 455,75 Kč.
Poskytnuta dotace z programu 11531 Operační program životní prostředí 2014-2020 ve výši 45 339 607,99 Kč.
Poskytnuta dotace Královéhradeckým krajem ve výši 3 000 000 Kč.
Vlastní náklady obce ve výši 34 767 848 Kč, v tom
úvěr ve výši 20 000 000 Kč. 

Publicita dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.

Patička stránky