Kalendář akcí

Obsah stránky

Vítejte

Obec Dobrá Voda u Hořic se nachází v Královéhradeckém kraji, na trase mezi Hradcem Králové a Jičínem poblíž města Hořice. Obec leží v rovinaté zemědělské oblasti s výbornou kvalitou orné půdy v nadmořské výšce 278 m nad mořem. Severně od obce se nachází pahorkatina Chlum, která je vstupní branou do Podkrkonoší. Jihozápadně od obce se nacházejí dva rybníky. Bašnický rybník (Cukrovarský), který náležel k Bašnickému cukrovaru (dnes již zdemolován) a Dobrovodský rybník, který byl vybudován v roce 1953 na výměře 16 ha a dnes na něm obec provozuje sportovní rybářský revír. Katastrální výměra obce je  582 ha a  tvoří ji dvě katastrální území – Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

V okolí obce se nachází zemědělská půda s vynikající bonitou půdy, na které intenzivně zemědělsky hospodaří Zemědělské družstvo Podchlumí se sídlem v obci a soukromí zemědělci. 

K 1.1.2020 měla obec  577 obyvatel. V obci je mateřská škola, základní škola pro 1.stupeň ZŠ, prodejna COOP s poštou Partner, kulturní dům se sálem a hospodou a veřejná sportoviště - 3 antuková hřiště (2 tenis, 1 nohejbal), travnaté fotbalové hřiště a dětské hřiště u KD. Obcí projíždí pravidelné autobusové linky směrem na Jičín a Nový Bydžov. V obci je vlakové nádraží na trase Hradec Králové - Jičín (Turnov).

V obci pracují společenské organizace : Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení Lověna, které sdružuje 30 členů z místa i okolí a místní rybáři, kteří se starají o rybářský revír Dobrovodský rybník. Obec je členem Mikroregionu Podchlumí, MAS Podchlumí z.s., sdružení obcí Podzvičinsko z.s., Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí. 

Patička stránky