Kalendář akcí

Obsah stránky

 

 

JAKÝ JE POSTUP PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

Než se spolu setkáme, stáhněte si a vyplňte několik dokumentů uvedených níže:

1.   Evidenční list dítěte

2.   Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

3.   Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce: vyberte vhodné
               - 
 zaměstnanci  
                             Potvrzení o pracovné právním vztahu
               - 
 studenti a účastníci rekvalifikačního kurzu
                             Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci
               - 
 nezaměstnaní
                             Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce
               - 
 osoby samostatně výdělečně činné
                             Čestné prohlášení (OSVČ)

                Musí být splněna podmínka, že minimálně jeden z rodičů dítěte, které navštěvuje dětskou skupinu,
                doložil jeden z výše uvedených dokladů o vazbě na trh práce. Podmínka musí být splněna po celou dobu                        docházky dítěte do dětské skupiny.

4.   Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PODEPÍŠEME SMLOUVU

Dalším krokem je podpis Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Dobrá Voda.

Termín osobního setkání společně s návrhem Smlouvy Vám zašleme na e-mail uvedený v přihlášce k umístění dítěte do DS.

Nezapomeňte s sebou přinést:
              -    vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty uvedené výše
 
DÁLE PŘINESTE:
Při podpisu Smlouvy vybíráme rezervační zálohu ve výši 4 000 Kč a to pouze v hotovosti oproti dokladu.
Tato záloha je vratná po řádném ukončení docházky. Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě

               + příspěvek na hygienické potřeby (mimo pleny) ve výši 350 Kč.
Tento jednorázový příspěvek je splatný v hotovosti oproti dokladu při podpisu Smlouvy nebo převodem na účet provozovatele DS, tj. obce Dobrá Voda u Hořic č.ú. 1161305379/0800, do zpávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Převodem uhraďte příspěvek nejpozději ke dni nástupu dítěte do dětské skupiny, tj. ke dni 1. 9.2023.

 

 

Patička stránky