Kalendář akcí

Obsah stránky

Projekt "Kompostéry pro Dobrou Vodu a okolí" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kompostéry pro Dobrou Vodu a okolí realizoval dotační projekt jehož předmětem je realizace systému pro předcházení vzniku komunálních odpadů na území Královéhradeckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 206 t/rok.

KOMPOSTÉR

Patička stránky