Kalendář akcí

Obsah stránky

POKYNY K PLATBĚ POPLATKŮ ZA ROK 2021

Splatnost poplatků je k 31.3.2021
Obec upřednostňuje platby převodem na běžný účet (dle návodu níže)

PSI  
za každého psa  100,-
Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psa uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD  
Osoby trvale žijící v obci
Děti 6-15 let trvale žijící v obci
Děti 0-6 let trvale žijící v obci
Nemovitost, kde nikdo není hlášen k trvalému pobytu
480,-
280,-
0,-
480,-
Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psa uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

STOČNÉ - ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
Každá osoba skutečně žijící v domácnosti
Objekt, kde nikdo nežije (rekreační)
980,-
980,-
Poplatek za stočné uhraďte na účet: 35-116 130 53 79/0800

Do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno a číslo popisné, za které poplatky hradíte.

Po úhradě poplatků za svoz odpadu, zašlete na e-mail: oudobravoda@tiscali.cz informaci o tom, zda potřebujete známku na nádobu o objemu 120l nebo 240l a zda máte zájem o oranžové pytle na třídění nápojových kartonů. Pokud nemáte e-mail, volejte na tel. - 493699212 (obecní úřad).

Od roku 2021 se zdražuje poplatek skládkovného za komunální odpad ( z 500 Kč na 800 Kč/t ), a proto obec od letošního roku omezuje množství vydaných známek na popelnice. Občané mají možnost dostatečně odpad vytřídit, případně likvidovat na Sběrném dvoře v Hořicích.

1 rodina = 1 známka

Je nutné, aby občané spolupracovali,  důsledně třídili odpad a zásadně snižovali množství komunálního odpadu v popelnicích, do kterých nepatří zelený a kuchyňský bioodpad, textil, papír, kov ani plast. Pokud se to nebude dařit, dojde k zásadnímu nárůstu ceny polatku za svoz odpadu v důsledku razantního zvýšení poplatku za skládkovné od roku 2021. 

 

Po obdržení platby na účet obce vám bude doručena známka na popelnici a žluté pytle na svoz plastů, popř. oranžové pytle dle vašeho požadavku.
 

Pokud tento způsob platby nemůžete využít, je možné poplatky uhradit  v hotovosti na obecním  úřadě
v době úředních hodin tj.

pondělí,  středa    10:00 - 12:00 hodin   a    14:00 - 17:00 hodin

Poplatek za svoz hradí každá osoba, která má trvalý pobyt v obci. Dále majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen.

Poplatek za stočné hradí každá osoba, která skutečně žije v domácnosti, i když zde nemá trvalý pobyt, nebo majitel nemovitosti, kde se dlouhodobě nikdo nezdržuje.

V PŘÍPADĚ, ŽE OBDRŽENÝ PŘEHLED PLATEB NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI, INFORMUJTE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY (tel. 493 699 212) OBECNÍ ÚŘAD.

 

Patička stránky