Kalendář akcí

Obsah stránky

POKYNY K PLATBĚ POPLATKŮ ZA ROK 2022

Splatnost poplatků je k 31.3.2022
Obec upřednostňuje platby převodem na běžný účet (dle návodu níže)

PSI  
za každého psa  100,-
Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psa uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD  
Osoby nad 15 let trvale žijící v obci
Děti 0-15 let trvale žijící v obci
Nemovitost, kde nikdo není hlášen k trvalému pobytu
600,-
300,-
600,-
Poplatek za svoz odpadu uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

STOČNÉ - ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
Každá osoba skutečně žijící v domácnosti
Dům nebo byt, kde nikdo nežije (rekreační)
1 100,-
1 100,-
Poplatek za stočné uhraďte na účet: 35-116 130 53 79/0800

Do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno a číslo popisné, za které poplatky hradíte.

Po úhradě poplatků za svoz odpadu, zašlete na e-mail: oudobravoda@tiscali.cz informaci o tom, zda potřebujete známku na nádobu o objemu 120l nebo 240l a zda máte zájem o oranžové pytle na třídění nápojových kartonů. Pokud nemáte e-mail, volejte na tel. - 493699212 (obecní úřad).

Pro rok 2022 stále platí : 1 rodina = 1 známka
Občané mají možnost dostatečně odpad vytřídit, případně likvidovat na Sběrném dvoře v Hořicích.

Je nutné, aby občané spolupracovali,  důsledně třídili odpad a zásadně snižovali množství komunálního odpadu v popelnicích, do kterých nepatří zelený a kuchyňský bioodpad, textil, papír, kov ani plast.

Po obdržení platby na účet obce vám bude doručena známka na popelnici a žluté pytle na svoz plastů, popř. oranžové pytle dle vašeho požadavku. Letos (v roce 2022) NOVĚ i pytle na papír. Předpokládáme, že svoz papíru bude zahájen od února.
 

Pokud tento způsob platby nemůžete využít, je možné poplatky uhradit  v hotovosti na obecním  úřadě
v době úředních hodin tj.

pondělí,  středa    8:00 - 12:00 hodin   a    13:00 - 17:00 hodin

Poplatek za svoz hradí každá osoba, která má trvalý pobyt v obci. Dále majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen.

Poplatek za stočné hradí každá osoba, která skutečně žije v domácnosti, i když zde nemá trvalý pobyt, nebo majitel nemovitosti, kde se dlouhodobě nikdo nezdržuje.

V PŘÍPADĚ, ŽE OBDRŽENÝ PŘEHLED PLATEB NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI, INFORMUJTE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY (tel. 493 699 212) OBECNÍ ÚŘAD.

 

Patička stránky