Kalendář akcí

Obsah stránky

POKYNY K PLATBĚ POPLATKŮ ZA ROK 2023

Splatnost poplatků je k 31.3.2023
Obec upřednostňuje platby převodem na běžný účet (dle návodu níže)

PSI  
za každého psa  100,-
Poplatek ze psa uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - dle zvoleného objemu nádoby a četnosti svozu roční poplatek
60 l 14 denní (po 2 týdnech)
kombinovaný
měsíční (po 4 týdnech)
26× ročně
21× ročně
13× ročně
1 092,-
882,-
546,-
120 l 14 denní (po 2 týdnech)
kombinovaný
měsíční (po 4 týdnech)
26× ročně
21× ročně
13× ročně
2 184,-
1 764,-
1 092,-
240 l 14 denní (po 2 týdnech)
kombinovaný
měsíční (po 4 týdnech)
26× ročně
21× ročně
13× ročně
4 368,-
3 528,-
2 184,-
Poplatek za svoz odpadu uhraďte na účet: 116 130 53 79/0800

 

STOČNÉ - ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
Každá osoba skutečně žijící v domácnosti
Dům nebo byt, kde nikdo nežije (rekreační)
1 295,-
1 295,-
Poplatek za stočné uhraďte na účet: 35-116 130 53 79/0800

Do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno a číslo popisné, za které poplatky hradíte.

Pro rok 2023 platí : 1 rodina = 1 známka
Občané mají možnost dostatečně odpad vytřídit, případně likvidovat na Sběrném dvoře v Hořicích.

Je nutné, aby občané spolupracovali,  důsledně třídili odpad a zásadně snižovali množství komunálního odpadu v popelnicích, do kterých nepatří zelený a kuchyňský bioodpad, textil, papír, kov ani plast.

 

Pokud tento způsob platby nemůžete využít, je možné poplatky uhradit  v hotovosti na obecním  úřadě
v době úředních hodin tj.

pondělí,  středa    8:00 - 12:00 hodin   a    13:00 - 17:00 hodin

Poplatek za svoz hradí každá osoba, která má trvalý pobyt v obci. Dále majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen.

Poplatek za stočné hradí každá osoba, která skutečně žije v domácnosti, i když zde nemá trvalý pobyt, nebo majitel nemovitosti, kde se dlouhodobě nikdo nezdržuje.

V PŘÍPADĚ, ŽE OBDRŽENÝ PŘEHLED PLATEB NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI, INFORMUJTE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY (tel. 493 699 212) OBECNÍ ÚŘAD.

 

Patička stránky