Kalendář akcí

Obsah stránky

Výstavba okružní křižovatky na silnici I/35 u Libonic

středa, 06. březen 2024 | ÚŘAD INFORMUJE
Od poloviny března 2024 do konce května 2024 bude probíhat výstavba okružní křižovatky na stávající silnici I/35 u výjezdu z Hořic (pod Altranem). Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silnice II/300 ul. Ant. Rudla od křižovatky ul. Příčná (odbočka na Sběrný dvůr) po křižovatku na silnici I/35. Provoz na silnici I/35 bude řešen kyvadlově v rámci částečné uzavírky. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravní zátěže na křižovatce "U Batalionu" bude součástí dopravních opatření řízení provozu světelným zařízením. Na zmíněné křižovatce budou umístěny semafory. V rámci jednotlivých etap stavby dálnice D35 bude docházet k přechodným úpravám provozu. Věnujte zvýšenou pozornost přechodné úpravě provozu na silnicích a místních komunikacích v Hořicích, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám. V příloze této zprávy jsou situační snímky dotčených úseků komunikací s umístěním přechodného dopravního značení.

Patička stránky