Kalendář akcí

Obsah stránky

Výměna kotlů - využijte Kotlíkové dotace

pátek, 10. květen 2024 | ÚŘAD INFORMUJE
Topíte stále starým neekologickým kotlem na uhlí ? Jeho provoz bude od 1. 9.2024 ZAKÁZÁN. Vyměňte ho za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo s pomocí kotlíkové dotace. Královéhradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. nebo vyšší emisní třídu. Pro tyto kotle od 1. 9.2024 vstupuje v platnost jejich zákaz. Žadatel musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti. Za tu je považována domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3.stupně nebo žadatel či další osoba v domácnosti pobírá příspěvek na bydlení. Vlastníci uvedených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8.2024 ve 12:00 hodin. Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepelného čerpadla (s maximální výší dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výší dotace 130 000 Kč). Další informace a kontakty najdete v přiloženém letáku.

Patička stránky