Kalendář akcí

Obsah stránky

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

středa, 06. září 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín v souvislosti s pozemkovými úpravami oznámil, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Dolní Dobrá Voda obce Dobrá Voda u Hořic. Jedná se o pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu ke dni 31. 8.2023 se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se bude používat obnovený katastrální operát. Pro vlastníky pozemků v k.ú. Dolní Dobrá Voda, které byly zahrnuty do pozemkových úprav, to znamená, že se v daném k.ú. změnily katastrální mapy a pozemky byly přečíslovány. To vše bylo provedeno na základě jednání s vlastníky pozemků a jejich souhlasů s provedením změn v rámci pozemkových úprav. V lednu 2024 musí všichni vlastníci podat přiznání k dani z nemovitosti, ve které budou oznamovat provedené změny v k.ú. Dolní Dobrá Voda.

Patička stránky