Kalendář akcí

Obsah stránky

Platba místních poplatků, předání známek na popelnice

úterý, 03. leden 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
V průběhu tohoto týdne obdrží občané do schránek rozpis platby poplatků na rok 2023 a zároveň obdrží známku na popelnici dle objednávky. V obálce budou vloženy informace o tom, jak provést platbu poplatků převodem z účtu nebo osobně v pokladně OÚ. Dále bude přiložen kalendář svozu odpadů, kde budou vyznačeny svozy pytlů s plasty, pytlů s papíry a svozy všech typů známek na popelnice - čtrnáctidenní, kombinovaná a měsíční. Svozy budou vždy v pátek v sudém týdnu jako doposud. Žádáme občany, aby odstranili z popelnic staré známky (pokud to bude možné) a vylepili novou známku a to již nyní v lednu. První svoz popelnic bude 13. 1. , týká se čtrnáctidenních a kombinovaných známek, a bude svezena pouze ta nádoba, která bude označena vylepenou novou známkou. Svozová firma bude kontrolovat režim svozu jednotlivých nádob to znamená, že pokud občan vystaví na chodník např. nádobu s měsíční známkou ve špatném termínu, nádoba nebude vysypána. S dotazy se obracejte na OÚ - tel. 493699212. V příloze této zprávy najdete Pokyny k platbě poplatků na rok 2023 a Kalendář svozů odpadů v roce 2023.

Patička stránky