Kalendář akcí

Obsah stránky

Nová výzva na kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

středa, 18. srpen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravuje vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace a vyhlášena bude začátkem roku 2022. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95% nákladů na průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům. Podpora výměny starých kotlů bude zaměřena opět pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nově pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým nebo ručním přikládáním a plynové kondenzační kotle. Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. POZOR !!! Od září 2022 by neměly být vůbec používány kotle, které nesplňují minimálně III. emisní třídu. Po srpnu 2022 nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu. Podrobnější informace získají zájemci na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace. Veškeré, zatím dostupné, informace lze získat také na infolince 722 960 675 v době od 8:00 - 16:00 h. nebo na e-mailu : kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

Text // Jana Němečková


Patička stránky