Kalendář akcí

Obsah stránky

Kotlíkové dotace

úterý, 26. květen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Jana Němečková


V současné době Královéhradecký kraj připravuje výzvu na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně již v průběhu července 2020 s předpokládaným příjmem žádostí v září 2020.

Z tohoto důvodu Městský úřad ve spolupráci s Krajským úřadem pořádá pro zájemce  konzultace ke kotlíkovým dotacím. Tématem konzultací bude problematika čerpání kotlíkové dotace, proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Pracovníci Krajského úřadu během této konzultace dále nabízejí občanům metodickou pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu.  

Tyto konzultace se budou konat dne 1.6.2020 od 15,00 hodin v divadelním sále v budově městského úřadu.

Patička stránky