Kalendář akcí

Obsah stránky

Kotlíkové dotace - informace k vyhlášené výzvě

pondělí, 11. březen 2024 | ÚŘAD INFORMUJE
Královéhradecký kraj vyhlásil další výzvu pro předkládání žádostí o kotlíkové dotace. Dotační program je zaměřen na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující limity 3.nebo vyšší emisní třídy. Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepelného čerpadla (max. výše dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (max. výše dotace 130 000 Kč). Příjem žádostí bude zahájen 2. 4.2024 a ukončen 31. 8.2024 ve 12:00 hodin. Žadatel musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti. Za tu je považována domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně nebo žadatel či další osoba v domácnosti pobírá příspěvek na bydlení. Další informace žadatelé najdou na webu Královéhradeckého kraje v sekci Kotlíkové dotace - Výzva k předkládání žádostí, dále na tel. lince 722 960 675 v pracovní dny od 8 do 16 hodin nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. Informační leták je přílohou této zprávy.
pdf pdf
489 kB

Patička stránky