Kalendář akcí

Obsah stránky

Kotlíková dotace v Královéhradeckém kraji bude vyhlášena

sobota, 25. leden 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn od 20.1. 2021 na úřední desce kraje nebo na následujícím odkazu: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje. Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun. Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna. Naše obec byla Ministerstvem životního prostředí označena jako prioritní z hlediska ochrany ovzduší. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

Text // Jana Němečková


Patička stránky