Kalendář akcí

Obsah stránky

Areál zahrad Hořice-Libonice

středa, 15. červenec 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Majitel areálu "zahrady Hořice-Libonice" ( pozemek p.č. 950/2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší ) p. Zdeněk Lhota požádal Město Hořice o změnu územního plánu pro tuto lokalitu. Areál by měl být po schválení změny ÚP vymezen jako plocha občanské vybavenosti pro kulturní a jiné volnočasové aktivity. Způsob využívání by měl být sezónní ( cca duben - říjen ) pro konání převážně hudebních a dalších volnočasových aktivit s převahou kultury. Majitel předpokládá pořádání 5 stálých větších akcí za rok pro cca 3 000 účastníků. Mimo tyto akce bude areál využíván též individuálně pro akce menšího počtu ( v řádu stovek ) návštěvníků. Technické zařízení bude zpočátku řešeno mobilním provedením, později instalací stálých staveb lehkých konstrukcí. První akce se koná tuto sobotu 18.července 2020. Další je plánována 12.září 2020. V době konání těchto akcí bude jednosměrně omezen provoz z Dobré Vody na Hořice. Objížďka bude vedena přes Bílsko.

Text // Jana Němečková


Patička stránky