Kalendář akcí

Obsah stránky

Aktuality

 

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]
 

Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána

úterý, 26. květen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

 
Logo Covid

Rozvoz dezinfekce

středa, 18. květen 2020 // AKCE V OBCI

V sobotu 16.května 2020 rozvezli místní hasiči občanům dezinfekci. Byla distribuována do jednotlivých domů v lahvičkách o obsahu 1/2 l a byla označena informačním štítkem. Celkem bylo rozvezeno cca 100 l dezinfekce.

 
Bez náhledu

Sběr železa

středa, 06. květen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

V letošním roce budou místní hasiči sbírat železo. Původně plánovaný termín v dubnu byl zrušen a sběr železa byl odsunut na období červen-červenec. Termín bude občanům včas oznámen.

 
Bez náhledu

Obnovení docházky dětí do základní školy

středa, 06. květen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Docházka dětí do základní školy bude obnovena v pondělí 25.května 2020. Na základě zájmu rodičů se bude třída pí ředitelky Hudkové ( 1., 2. a 3.ročník ) učit jako doposud, tj. formou distančního vzdělávání ( webináře ) z domu. Druhá třída ( 4.a 5.ročník ) nastoupí do školy a bude se vzdělávat ve škole. Žáci z této třídy, kteří ze zdravotních důvodů zůstanou doma, budou též vzděláváni distančně. Děkujeme učitelkám školy, že velmi rychle po uzavření škol přijaly myšlenku distančního vzdělávání mimo školu. Dnes si tento způsob pochavlují i rodiče. Každý ročník má přesně určený čas, kdy se připojí přes internet a hodinu pracuje přímo s učitelkou, procvičuje učivo a zpracivává krátké úkolu, které následně po zpracování posílá učitelce ke kontrole. Rodiče pouze pohlídají, aby dítě v uvedený čas pracovalo či splnilo zadaný úkol. Děti jsou velmi šikovné a distanční vzdělávání zvládají velmi dobře i žáci 1. a 2.ročníku.

 
Bez náhledu

Provoz mateřské školy

středa, 06. květen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 18.května 2020. Vedení ZŠ a MŠ rozeslalo rodičům dotazník, na základě kterého zjišťuje zájem rodičů o docházku dětí do MŠ a naplněnost MŠ.

 
Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Patička stránky