Kalendář akcí

Obsah stránky

Stránky [ < ] 1 ... 11 12 13 14 15 16 [ > ]
 
Od 1. 1.2023 změna místního poplatku za odpad
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce se dlouhodobě zabývá problematikou výše poplatků za odpad, náklady za jeho likvidaci a optimálním nastavením celého systému likvidace odpadů. Občané a vlastníci neobydlených nemovitostí doposud platili paušální poplatek za odpad. Tento poplatek nerozlišoval, zda občan třídí či netřídí, všichni platili stejně. Zastupitelstvo obce 30.listopadu 2022 schválilo změnu místního poplatku za odpad, který ruší dosavadní paušální platbu. Od 1.1.2023 bude zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu nemovité věci na území obce, tj. rodinný dům, byt v bytovém domě, neobydlený objekt využívaný k rekreaci. Základem poplatku bude kapacita popelnic a četnost jejich svozu. Majitel neobydleného domu užívaného k rekreaci je povinen ke své nemovitosti zajistit nádobu na odpad se zvolenou kapacitou a obdrží od OÚ známku na popelnici. Pytle na odpad již nedostane (jak bylo zvykem doposud). Občané obdrží do schránek informaci o změně poplatku s výzvou ke splnění ohlašovací povinnosti. Je třeba, aby vyplnili přiložený dotazník, ve kterém oznámí kapacitu svých vyvážených nádob a požadovanou četnost jejich vývozu. Od 1.1.2023 bude možné vyvážet nádoby o kapacitě 240 l, 120 l a nově také 60 l. Četnost svozů bude 14denní ( jako doposud ), tzv. měsíční ( po 4 týdnech ) a kombinovaný ( období listopad-duben 14denní svozy, období květen-říjen svozy po 4 týdnech ). Předáním vyplněného dotazníku obecnímu úřadu do 14.12.2022 splní občané svoji ohlašovací povinnost a zároveň si tím objednají režim svozu popelnic a novou známku na popelnici, kterou musí mít od ledna 2023. Nové známky budou mít trvalou hodnotu, nebudou označeny letopočtem jako doposud. Na nové známce bude čárový kód, čp. nemovitosti, kapacita nádoby a ID číslo vlastníka nemovitosti, pro kterou bude známka vydána. První lednový svoz proběhne 13. 1.2023 a již pro tento svoz bude nutné mít vylepené nové známky na všech nádobách. Občané obdrží nové známky začátkem ledna na obecním úřadu a k jejich převzetí budou vyzváni. Známku občan obdrží, i když nebude mít zaplacený poplatek, aby mohl hned od ledna vyvážet popelnici. Předpis plateb poplatků obdrží občan v lednu 2023 a platbu poplatku provede do 31. 3.2023 jednorázově nebo na splátky tak, jak byl zvyklý doposud, tj. převodem na účet nebo hotově v pokladně OÚ. Občan může během roku písemně požádat o změnu kapacity nádoby nebo o změnu režimu svozu a to jednou/rok nejpozději k 30.11. Požadovaná změna pak naběhne cca po 30 dnech, protože svozová firma musí zajistit novou známku na popelnici a zanést změnu do systému svozu. K 30.11. kalendářního roku bude provedeno vyúčtování poplatku a dojde k případnému dorovnání výše uhrazeného poplatku, pokud došlo v průběhu roku ke změně kapacity nádoby nebo režimu svozu. Doporučujeme občanům zvolit dostatečný objem nádoby pro odkládání komunálního odpadu. V případě, že nebude objednána dostatečná kapacita nádoby a odpad bude odkládán mimo nádoby pro tento účel určené, případně bude-li docházet ke znečišťování veřejného prostranství odpadky apod., bude v první řadě prověřeno, zda jsou kapacity nádob ve vztahu k počtu žijících osob v nemovitosti dostačující. Přílohou této zprávy je dopis, který občané obdrží do schránek.
Stránky [ < ] 1 ... 11 12 13 14 15 16 [ > ]

Patička stránky