Kalendář akcí

Obsah stránky

Změna přednosti v jízdě v Hořicích na křižovatce u Koruny!!!

středa, 07. září 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Od 6.září je platná změna přednosti v jízdě u DK Koruna. Doposud kolizní a nepřehledná, ale přitom mimořádně frekventovaná křižovatka doznala žádoucí změny, která spočívá především ve STOPce při příjezdu od náměstí, dále v novém vodorovném značení a osazení baliset. Opatření je určeno především k ochraně chodců. Přechod za rohem byl doposud velmi nebezpečným a nepřehledným místem ,protože vozidla jedoucí od náměstí často, ze zcela zřejmého a pochopitelného důvodu, nestačila přibrzdit. Přechod je skrytý za rohem. Řešení je nyní optimální jak pro vozidla jedoucí ze Sladkovského ulice a směřující severním směrem na Lukavec, tak pro vozidla jedoucí směrem od Lukavce. Nebezpečí situace, která nastávala, když auto jedoucí od náměstí směrem na Lukavec "vlétlo" do zatáčky, je příkazovou značkou STOP tímto minimalizováno.

Patička stránky